آخرین مطالب:
تبلیغات شما
تبلیغات شما

اس ام اس آغوش سری 3

اس ام اس آغوش سری 3
در آغـــوشم که میگیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس “نیاز” . . . و “ناز” من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند . . . ! . www.3oz.ir . زیــباترین معــاشقه , آغوش است… زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمیگیرد…! بقیه در

اس ام اس آغوش سری 2

اس ام اس آغوش سری 2
دیکتاتور تویی و آغوشت ! که هر بار مرا تسلیم می کند . . . ! www.3oz.ir این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . . کم می آورم ، بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ، اما نه هر بازوانی ، فقط حصار آغوش تو . . . بقیه در ادامه مطلب

اس ام اس آغوش سری 1

اس ام اس آغوش سری 1
هوا سرده خونه سرده زندگی سرده دوستا سرد ان دستام سرد ان فقط آغوش گرم تو مونده که اونم تو دریغ میکنی ! www.3oz.ir سرمایی که بوده ام ، همیشه . . . ولی . . . بین خودمان بماند . . . سرمایی تر میشوم ، وقتی پای آغوش تو در میان باشد . . . ! بقیه
بالای صفحه