موزیک پلیر سایت

اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش سری 4

اس ام اس آغوش سری 4

آسمان هم باشی بغلت خواهم کرد فکر گستردگی واژه نباش !همه در گوشه تنهایی من جا دارند… . www.3oz.ir . دلم آرامش میخواهد در بی دلهره ترین آغوش دنیا… بقیه در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب✔
                                                                                                                                  تاریخ 6 فروردین 1393
اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش سری 3

اس ام اس آغوش سری 3

در آغـــوشم که میگیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس “نیاز” . . . و “ناز” من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند . . . ! . www.3oz.ir . زیــباترین معــاشقه , آغوش است… زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمیگیرد…! بقیه در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب✔
                                                                                                                                  تاریخ 11 دی 1392
اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش سری 2

اس ام اس آغوش سری 2

دیکتاتور تویی و آغوشت ! که هر بار مرا تسلیم می کند . . . ! www.3oz.ir این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . . کم می آورم ، بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ، اما نه هر بازوانی ، فقط حصار آغوش تو . . . بقیه در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب✔
                                                                                                                                  تاریخ 19 خرداد 1392
اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش

اس ام اس آغوش سری 1

اس ام اس آغوش سری 1

هوا سرده خونه سرده زندگی سرده دوستا سرد ان دستام سرد ان فقط آغوش گرم تو مونده که اونم تو دریغ میکنی ! www.3oz.ir سرمایی که بوده ام ، همیشه . . . ولی . . . بین خودمان بماند . . . سرمایی تر میشوم ، وقتی پای آغوش تو در میان باشد . . . ! بقیه در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب✔
                                                                                                                                  تاریخ 19 خرداد 1392